Skip to content

ผีต่างชาติ

ผีต่างชาติ หมายถึง วิญญาณหรือภูตผีที่ปรากฏในวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย ความเชื่อเรื่องผีต่างชาตินั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม ขึ้นอยู่กับความเชื่อและศาสนาของแต่ละท้องถิ่น แต่ความหมายนั้นก็ล้วนคล้ายคลึงกันนั้นก็คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่มีจิตวิญญาณหรือพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้ว ผีต่างชาติมักมีลักษณะ เป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่สามารถไปสู่ปรโลกได้ยังคงผูกพันกับโลกมนุษย์อาจปรากฏกายในลักษณะที่น่ากลัวนั้นเอง ไม่ว่าความเชื่อเรื่อง ผีน่ากลัว จะมีที่มาอย่างไร แต่ความเชื่อนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลก และมักจะเกี่ยวข้องกับความกลัว ความมืด และสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเหล่านี้จึงสามารถสร้างความตื่นเต้น ความน่ากลัว และแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ 

ตำนานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีต่างชาตินั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม ขึ้นอยู่กับความเชื่อและศาสนาของแต่ละท้องถิ่น ตำนานความเชื่อบางเรื่องอาจมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ความเชื่อเรื่องผีที่เป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตแล้วและไม่สามารถไปเกิดได้ หรือความเชื่อเรื่องผีที่มีความสามารถในการทำร้ายผู้คน เฮี้ยน อย่างไรก็ตาม ตำนานความเชื่อเรื่องผีต่างชาติบางเรื่องก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น ความเชื่อเรื่องผีที่มีต้นกำเนิดมาจากเทพนิยาย ความเชื่อเรื่องผีที่มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้คน หรือ ตำนานผี ที่มีความสัมพันธ์กับศาสนานั้นเอง ตำนานความเชื่อเรื่องผีต่างชาตินั้นสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งตำนานนั้นอาจเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่า แต่ตำนานความเชื่อเรื่องผีต่างชาติก็ยังคงเป็นที่นิยมและเล่าขานสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

  • บทบาททางศาสนา: ในศาสนาพุทธ เชื่อกันว่า ผีไทย เป็นวิญญาณของคนตายที่ยังไม่ไปเกิดใหม่ วิญญาณเหล่านี้อาจกลับมายังโลกนี้เพื่อหาทางไปสู่ชีวิตหลังความตายหรือเพื่อแก้แค้นคนที่ทำให้พวกเขาเสียชีวิต ความเชื่อนี้จึงกลายเป็นที่มาของพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น พิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ พิธีกรรมขอขมาผี
  • บทบาททางวัฒนธรรม: ความเชื่อเรื่อง ผีไทยมีอะไรบ้าง เหล่านี้มักถูกเล่าขานกันในนิทานพื้นบ้านหรือภาพยนตร์สยองขวัญ ความเชื่อเรื่องผีเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ
  • บทบาททางสังคม: ความเชื่อเรื่องผี สยองขวัญ มักถูกใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้คน ตัวอย่างเช่น ความเชื่อเรื่องผีมักถูกใช้เพื่อสอนให้เด็ก ๆ เชื่อฟังพ่อแม่หรือเชื่อฟังกฎระเบียบของสังคม ความเชื่อเรื่องผียังอาจถูกใช้เพื่อสร้างความกลัวหรือความเคารพให้กับผู้คนในสังคม 
  • บทบาททางจิตใจ: ความเชื่อเรื่องผีมักเกี่ยวข้องกับความ น่ากลัว ความมืด และสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเหล่านี้จึงสามารถสร้างความตื่นเต้น ความน่ากลัว และแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ความเชื่อเรื่องผียังอาจถูกใช้เพื่อสำรวจด้านมืดของจิตใจมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์สยองขวัญมักใช้ความเชื่อเรื่องผีเพื่อสร้างความตื่นเต้นและความกลัวให้กับผู้ชม
  • ผีฝรั่ง หมายถึง ผีที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตก มักปรากฏกายในรูปลักษณ์ที่น่ากลัว เช่น โครงกระดูก ศพ ผู้หญิงผมยาว เป็นต้น ผีฝรั่งมักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความตายและความน่ากลัว เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับผีที่ถูกฆาตกรรม ผีตายทั้งกลม เป็นต้น
  • ผีญี่ปุ่น หมายถึง ผีที่มาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น มักปรากฏกายในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย เช่น วิญญาณ ภูตผีปีศาจ ผีคอยาวญี่ปุ่น เป็นต้น ผีญี่ปุ่นมักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาท เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับผีที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้าย ผีที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
  • ผีจีน หมายถึง ผีที่มาจากวัฒนธรรมจีน มักปรากฏกายในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย เช่น วิญญาณ ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ผีจีนมักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโชคลางและความโชคร้าย เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับผีที่ปรากฏตัวตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเตือนภัย เป็นต้น
  • ผีเกาหลี หมายถึง ผีที่มาจากวัฒนธรรมเกาหลี มักปรากฏกายในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย เช่น วิญญาณ ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ผีเกาหลีมักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาทและความโชคร้าย เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับผีที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้าย ผีที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
  • ผีอินเดีย หมายถึง ผีที่มาจากวัฒนธรรมอินเดีย มักปรากฏกายในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย เช่น วิญญาณ ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ผีอินเดียมักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับผีที่ปรากฏตัวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผีที่เกิดจากการทำพิธีกรรมผิด เป็นต้น

ความเป็นมาของความเชื่อเรื่องผีนั้นไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล มนุษย์ในยุคแรก ๆ มักอาศัยอยู่ในป่าหรือในถ้ำ สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอนทำให้มนุษย์เกิดความกลัวและต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทำให้มนุษย์เกิดความกลัวมากที่สุดคือความตาย มนุษย์ในยุคแรก ๆ เชื่อว่าเมื่อคนตายแล้ว วิ ญ ญา น ของเขายังคงอยู่ในโลกนี้ วิญญาณเหล่านี้อาจกลับมาหลอกหลอนหรือช่วยเหลือมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ความเชื่อนี้จึงกลายเป็นที่มา ผีมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและประเพณีของหลายชนชาติ มักปรากฏให้เห็นในพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และงานศิลปะ ตัวอย่างเช่น พิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องผีเสื้อ หน้ากากผีในการแสดงโขนละคร และอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องผียังคงมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลก

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5