Skip to content

แวมไพร์

แวมไพร์ เป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวยุโรป ในยุคกลาง เชื่อว่าเป็นผีดิบ ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดของมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง โดยที่แวมไพร์จะมีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันแก่และตาย จะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืน เพราะกลางวันแพ้แสงแดด

ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิแวมไพร์มีมานานหลายศตวรรษ โดยพบหลักฐานการกล่าวถึงลัทธิแวมไพร์ในตำนานและวรรณกรรมของหลายประเทศในยุโรป เช่น กรีซ โรมัน เซอร์เบีย บัลแกเรีย โปแลนด์ และฮังการี เชื่อกันว่าลัทธิแวมไพร์เป็นลัทธิที่บูชาแวมไพร์และปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแวมไพร์ ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิแวมไพร์มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับตำนานและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว เชื่อว่าลัทธิแวมไพร์มีความเชื่อและพิธีกรรมดังต่อไปนี้

 • การบูชาแวมไพร์ ลัทธิแวมไพร์จะบูชาแวมไพร์ในฐานะเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าแวมไพร์มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติและสามารถช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้บูชาได้
 • การปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแวมไพร์ ลัทธิแวมไพร์จะมีความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแวมไพร์ เช่น การดื่มเลือดมนุษย์ การกินเนื้อมนุษย์ การบูชาหลุมฝังศพแวมไพร์ เป็นต้น
 • การแปลงร่างเป็นแวมไพร์ ลัทธิแวมไพร์เชื่อว่าผู้ที่บูชาแวมไพร์สามารถแปลงร่างเป็นแวมไพร์ได้เช่นกัน
 • มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม
 • ดื่มเลือดของมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง
 • มีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันแก่และตาย
 • จะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืน เพราะกลางวันแพ้แสงแดด
 • หลบซ่อนอยู่ในโลงของตนหรือในหลุมในเวลากลางวัน
 • สามารถแปลงร่างได้หลายแบบ เช่น ค้างคาว, นกฮูก, หมาป่า, หมาจิ้งจอก, กบ, คางคก, แมลงเม่า, งูพิษ เป็นต้น
 • สามารถกำบังกายหายตัวได้
 • ไม่มีเงาเมื่อกระทบกับแสงหรือสะท้อนในกระจก
 • มีแรงมากเหมือนผู้ชาย 20 คน
 • สามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ด้วยอำนาจของตนได้ด้วย
 • การถูกแวมไพร์กัด เชื่อว่าการถูกแวมไพร์กัดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นแวมไพร์ เชื่อกันว่าแวมไพร์จะกัดเหยื่อและดูดเลือดไป เหยื่อที่ถูกกัดจะกลายเป็นแวมไพร์ในไม่ช้า ลักษณะและความสามารถของแวมไพร์ที่เกิดจากการถูกกัดจะเหมือนกับแวมไพร์ที่กัด
 • การตายอย่างผิดปกติ เชื่อกันว่าการตายอย่างผิดปกติ เช่น การถูกฆาตกรรม การตายก่อนวัยอันควร หรือ การตายจากการฆ่าตัวตาย จะทำให้วิญญาณของคนตายกลายเป็นแวมไพร์ ลักษณะและความสามารถของแวมไพร์ที่เกิดจากการตายอย่างผิดปกติจะแตกต่างกันไปตามตำนานและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

แวมไพร์ มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับตำนานและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว สามารถจำแนกแวมไพร์ได้ตามลักษณะตามความเชื่อและตำนาน สามารถจำแนกแวมไพร์ได้ดังนี้

 • แวมไพร์ในตำนานยุโรป เชื่อกันว่าแวมไพร์มีต้นกำเนิดมาจากคนที่ตายไปแล้ว แต่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาและกลายเป็นผีดูดเลือด มีลักษณะและความสามารถต่างๆ เช่น มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง มีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันแก่และตาย จะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืน เพราะกลางวันแพ้แสงแดด หลบซ่อนอยู่ในโลงของตนหรือในหลุมในเวลากลางวัน สามารถแปลงร่างได้หลายแบบ เช่น ค้างคาว, นกฮูก, หมาป่า, หมาจิ้งจอก, กบ, คางคก, แมลงเม่า, งูพิษ เป็นต้น สามารถกำบังกายหายตัวได้ ไม่มีเงาเมื่อกระทบกับแสงหรือสะท้อนในกระจก มีแรงมากเหมือนผู้ชาย 20 คน สามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ด้วยอำนาจของตนได้ด้วย
 • แวมไพร์ในญี่ปุ่น เชื่อกันว่าแวมไพร์เป็นผีที่กินเลือดมนุษย์ มีลักษณะและความสามารถต่างๆ เช่น มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง มีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันแก่และตาย จะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืน เพราะกลางวันแพ้แสงแดด หลบซ่อนอยู่ในโลงของตนหรือในหลุมในเวลากลางวัน สามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้
 • แวมไพร์ในเกาหลี เชื่อกันว่าแวมไพร์เป็นสัตว์ประหลาดที่ดูดเลือดมนุษย์ มีลักษณะและความสามารถต่างๆ เช่น มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง มีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันแก่และตาย จะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืน เพราะกลางวันแพ้แสงแดด หลบซ่อนอยู่ในโลงของตนหรือในหลุมในเวลากลางวัน สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆ ได้ เช่น หมา แมว งู
 • แวมไพร์ในจีน เชื่อกันว่าแวมไพร์เป็นวิญญาณของคนตายที่กลับมาล้างแค้น มีลักษณะและความสามารถต่างๆ เช่น มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง มีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันแก่และตาย จะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืน เพราะกลางวันแพ้แสงแดด หลบซ่อนอยู่ในโลงของตนหรือในหลุมในเวลากลางวัน สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆ ได้ เช่น หมา แมว งู
 • แวมไพร์ในตำนานเอเชีย ความเชื่อเกี่ยวกับแวมไพร์ในเอเชียมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น

ที่มา : https://ghosttalestory.com/